Thông báo

  • 1: Hiện tại web TRUYENGI.NET sẽ chuyển qua web TRUYENGIHOT.NET

  • 2: Các tài khoản VIP sẽ không có quảng cáo trong khi bạn đăng nhập sử dụng website.

  • 3: Có một vài chương KHOÁ nhóm dịch yêu cầu tham gia thành viên của nhóm hoặc donate. Cái này không liên quan gì tới TRUYENGI các bạn có thể tham gia hoặc không. Các chương sẽ được mở miễn phí sau 2 ngày. Donate để giúp cho các nhóm dịch có đủ điều kiện để dịch thêm chương mới

  • 4: Có một vài chương KHOÁ FREE do các nhóm dịch đặt để chống việc leech trộm dữ liệu. Các khoá này đều có gợi ý. Mọi người hãy đọc kỹ Gợi ý sẽ có Mật khẩu

  • 5: Hãy theo dõi FANPAGE để cập nhật thông tin mới nhất về truyện hoặc các thông báo chung. Cũng như sắp tới sẽ có nhiều event để mọi người có thể tham gia kiếm "VIP" nhé

Bình luận mới