Bảng xếp hạng

[Novel] Dưới Bóng Cây Sồi.
LƯỢT XEM: 11378
CHƯƠNG MỚI NHẤT: 130
VOTE: 4.4/ 230
Che Giấu Cô Ấy Bằng Nụ Hôn
LƯỢT XEM: 13125
CHƯƠNG MỚI NHẤT: 11.2
VOTE: 4.7/ 224
[18+] Cứ Tự Nhiên
LƯỢT XEM: 23836
CHƯƠNG MỚI NHẤT: 13.5
VOTE: 4.8/ 886
Tuyển Tập Những One Shot 19+ Siêu Hay
LƯỢT XEM: 18705
CHƯƠNG MỚI NHẤT: 5.2
VOTE: 4.4/ 606
[18+] Chuyện gì dẩy?
LƯỢT XEM: 487531
CHƯƠNG MỚI NHẤT: 115.3
VOTE: 4/ 1506
[18+] Hạ Chí
LƯỢT XEM: 113896
CHƯƠNG MỚI NHẤT: 53
VOTE: 4.7/ 2191
Ellin’s Solhwa
LƯỢT XEM: 51225
CHƯƠNG MỚI NHẤT: 20.4
VOTE: 4.8/ 1365
[18+] Bạn Trai Cảnh Sát Là Kẻ Dê Xòm?!?
LƯỢT XEM: 76016
CHƯƠNG MỚI NHẤT: 16.5
VOTE: 4.9/ 1192
[18+] Mắt Phủ Toàn Sương
LƯỢT XEM: 339851
CHƯƠNG MỚI NHẤT: 24.2
VOTE: 4.5/ 2041
[18+] Chuyện gì dẩy?
LƯỢT XEM: 487531
CHƯƠNG MỚI NHẤT: 115.3
VOTE: 4/ 1506
[18+] Hạ Chí
LƯỢT XEM: 113896
CHƯƠNG MỚI NHẤT: 53
VOTE: 4.7/ 2191
[18+] Phòng Ngủ Khoái Lạc
LƯỢT XEM: 305741
CHƯƠNG MỚI NHẤT: 19.3
VOTE: 4.5/ 1557
[18+] Mắt Phủ Toàn Sương
LƯỢT XEM: 339851
CHƯƠNG MỚI NHẤT: 24.2
VOTE: 4.5/ 2041
[18+] Vị Sếp Thú Tính Nhà Bên
LƯỢT XEM: 117791
CHƯƠNG MỚI NHẤT: 75.2
VOTE: 4.7/ 1395
[18+] Lãnh Địa Totem
LƯỢT XEM: 442920
CHƯƠNG MỚI NHẤT: 52.3
VOTE: 4.5/ 3282
[18+] Thanh Âm Cực Đại
LƯỢT XEM: 376486
CHƯƠNG MỚI NHẤT: 30.4
VOTE: 4.4/ 1165
[18+] Công Tư Phân Minh
LƯỢT XEM: 177786
CHƯƠNG MỚI NHẤT: 30.4
VOTE: 4.5/ 1762
[18+] Phương Pháp Giảng Dạy Của Ngài Công Tước Nhã Nhặn
LƯỢT XEM: 169926
CHƯƠNG MỚI NHẤT: 18.4
VOTE: 4.6/ 1087
[18+] Chuyện gì dẩy?
LƯỢT XEM: 487531
CHƯƠNG MỚI NHẤT: 115.3
VOTE: 4/ 1506
[18+] Lãnh Địa Totem
LƯỢT XEM: 442920
CHƯƠNG MỚI NHẤT: 52.3
VOTE: 4.5/ 3282
[18+] Thanh Âm Cực Đại
LƯỢT XEM: 376486
CHƯƠNG MỚI NHẤT: 30.4
VOTE: 4.4/ 1165
[18+] Mắt Phủ Toàn Sương
LƯỢT XEM: 339851
CHƯƠNG MỚI NHẤT: 24.2
VOTE: 4.5/ 2041
[18+] Tuyển Tập Hàn, Nhật Chịch Ngắn
LƯỢT XEM: 329969
CHƯƠNG MỚI NHẤT: 58.3
VOTE: 4.1/ 377
[18+] Phòng Ngủ Khoái Lạc
LƯỢT XEM: 305741
CHƯƠNG MỚI NHẤT: 19.3
VOTE: 4.5/ 1557
[18+] Hơn Cả Bạn Bè
LƯỢT XEM: 268440
CHƯƠNG MỚI NHẤT: 34.2
VOTE: 4.4/ 1720
[18+] Dưới Ánh Đèn Xanh
LƯỢT XEM: 265722
CHƯƠNG MỚI NHẤT: 28.2
VOTE: 4.6/ 958
[18+] Able
LƯỢT XEM: 260590
CHƯƠNG MỚI NHẤT: 32.2
VOTE: 4/ 679

Bình luận mới